در حال بروز رسانی - به زودی حیفا را با موشک میزنیم.

مشاهده مطالب بیشتر

آخرین مطالب

پس از بررسی دوربین های ایست بازرسی های بغداد سامرا، دو داعشی با لباس پلیس فدرال وسوار بر آمبولانس واژیر زنان بدون هیچ گونه تفتیش وارد پارگینک اتوبوس های نزدیک حرم شده و یکی آمبولانس انتحاری را منفجر کرده ودومی چندین متر جلوتر كمبرند انتحاری... ادامه متن